Trần, T. T. H., Đinh, P. P. A., Trần, T. M. H., Nguyễn, T. K. T., Ngô, T. T. T., Nguyễn, K. D., Vũ, Q. T., & Phan, T. H. (2020). Hiệu quả của chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình rửa tay phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2019. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 43-47. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1098