(1)
Nguyễn, Đình P. T.; Hoàng, T. M. H.; Dương, T. K. H. Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn Kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng . TC Phụ sản 2023, 21, 82-87.