(1)
Nguyễn, H. T.; Lưu, T. H.; Đỗ, N. L.; Nguyễn, T. X.; Lê, T. Y.; Nguyễn, H. C.; Đặng , T. A.; Nguyễn, Đức H. U Cơ trơn to của tử Cung thoái hóa nước hoàn toàn: Báo cáo Ca bệnh lâm sàng . TC Phụ sản 2023, 21, 87-93.