(1)
Lâm, Đức T.; Lý, T. M. T.; Phạm, Đắc L. Tỷ lệ các loại Nhau tiền đạo Và một số yếu tố Nguy Cơ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019 - 2021. TC Phụ sản 2023, 21, 15-21.