(1)
Nguyễn, T. K. A.; Trương, T. L. G. Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng Và kết Quả điều trị dọa sẩy Thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. TC Phụ sản 2023, 21, 43-49.