(1)
Huỳnh, P. K. M.; Lý, T. L.; Nguyễn, Ánh N.; Lê, T. V. T.; Vương, T. N. L. Tỷ lệ Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh Có nồng độ Progesterone huyết Thanh thấp Và các yếu tố Liên Quan tại Bệnh viện Hùng Vương. TC Phụ sản 2023, 21, 74-79.