(1)
Trần, D. T.; Hồ, M. Đạt; Lê, P. T.; Nguyễn, C. L. Đánh Giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử Cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ Trong độ tuổi Sinh sản Và các yếu tố Liên Quan . TC Phụ sản 2023, 21, 60-66.