(1)
Nguyễn, M. H.; Lê, C. C.; Nguyễn, T. H. Đặc điểm Và kết cục Thai kỳ của Thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai Trong đại dịch COVID-19. TC Phụ sản 2023, 21, 35-42.