(1)
Đặng, A. L.; Trần, T. T. H.; Nguyễn, T. K. C. Can thiệp Nút động mạch tử Cung Có chọn lọc Trong điều trị thông nối động tĩnh mạch Trong Cơ tử Cung: Báo cáo loạt Ca. TC Phụ sản 2022, 20, 141-145.