(1)
Trần, T. L.; Trần, T. T. H.; Nguyễn , M. T. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Có kết Quả Tế bào âm đạo – cổ tử Cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. TC Phụ sản 2022, 19, 35-40.