(1)
Nguyễn, T. K. L.; Nguyễn, Q. T.; Lê, M. T.; Đoàn, V. M. Đặc điểm lâm sàng Theo Y học cổ truyền ở bệnh nhân Vô Sinh Có hội chứng buồng trứng đa Nang . TC Phụ sản 2021, 19, 34-40.