(1)
Lý, Đại L.; Trần, T. N. M.; Hồ, N. A. V.; Hồ, M. T. Những cập nhật Trong điều trị rối loạn chuyển hóa – nội tiết Trên phụ nữ hội chứng buồng trứng đa Nang. TC Phụ sản 2021, 19, 22-26.