(1)
Nguyễn, T. B. C.; Trần, T. N. H.; Nguyễn, V. M. L.; Dương, M. T.; Nguyễn, T. H. O.; Trần, T. N. B.; Mạc, T. T. P. Hiệu Quả của phương pháp Sinh thiết Vú dưới hướng dẫn Siêu âm với hỗ trợ Hút chân không Trong xử Trí tổn thương Vú tại Bệnh viện Hùng Vương. TC Phụ sản 2020, 18, 49-53.