[1]
Nguyễn, Đình P.T., Hoàng, T.M.H. và Dương, T.K.H. 2023. Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng . Tạp chí Phụ sản. 21, 4-5 (tháng 11 2023), 82-87. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1645.