[1]
Nguyễn, T.K.A. và Trương, T.L.G. 2023. Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị dọa sẩy thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Tạp chí Phụ sản. 21, 3 (tháng 9 2023), 43-49. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1613.