[1]
Huỳnh, T.N.N. và Nguyễn, T.T.N. 2023. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Tạp chí Phụ sản. 21, 3 (tháng 9 2023), 50-59. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1609.