[1]
Trần, D.T., Hồ, M. Đạt, Lê, P.T. và Nguyễn, C.L. 2023. Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan . Tạp chí Phụ sản. 21, 3 (tháng 9 2023), 60-66. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1608.