[1]
Nguyễn, M.H., Lê, C.C. và Nguyễn, T.H. 2023. Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19. Tạp chí Phụ sản. 21, 3 (tháng 9 2023), 35-42. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1547.