[1]
Tạ, T.L.A., Lê, M.T., Hoàng, T.N.L., Đào, T.T.H., Lê, P.S.C., Nguyễn, T.N.L., Trần, D.C. và Đoàn, T.K.P. 2022. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến hoạt độ enzyme Glucose-6phosphat Dehydrogenase trong sàng lọc sơ sinh bệnh thiếu hụt enzyme G6PD. Tạp chí Phụ sản. 20, 3 (tháng 10 2022), 74-78. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1434.