[1]
Trần, T.L., Trần, T.T.H. và Nguyễn , M.T. 2022. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp chí Phụ sản. 19, 4 (tháng 3 2022), 35-40. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1280.