[1]
Lê, N.H.Y., Nguyễn, T.K.A., Hồ, V.T., Hoàng, T.T.T. và Trần, T.N.M. 2020. Đơn liều 50mg/m2 Methotrexate trong điều trị thai ngoài tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương. Tạp chí Phụ sản. 18, 2 (tháng 11 2020), 63-66. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1087.