BS. Trần Doãn Tú

BS. Trần Doãn Tú

BS. TRẦN DOÃN TÚ
 tdtu@huemed-univ.edu.vn 
 (+84) 0914 502 579
0000-0002-6868-1274

 

  • Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Tốt nghiệp Đại học Y Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Huế năm 2017
  • Bác sĩ nội trú Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thư ký toà soạn Tạp chí Phụ Sản, Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Tham gia Ban Tổ chức Hội nghị Phụ Sản Toàn quốc, Hội nghị Phụ sản khu vực miền Trung – Tây Nguyên