Quay trở lại chi tiết bài báo Giá trị chỉ số Bishop trong tiên lượng khởi phát chuyển dạ bằng phương pháp lóc ối
Tải xuống