Vai trò nhuộm hóa mô miễn dịch BCL6 nội mạc tử cung ở các trường hợp vô sinh
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. T., Lê, M. T., & Đặng, C. T. (2020). Vai trò nhuộm hóa mô miễn dịch BCL6 nội mạc tử cung ở các trường hợp vô sinh. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 17-21. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.1.798

Tóm tắt

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là nguyên nhân hàng đầu gây đau và vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Việc chẩn đoán LNMTC còn gặp khó khăn, những hạn chế trong ứng dụng về kiến thức dấu ấn sinh học để sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi sự tái phát của bệnh này gây chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị. BCL6 là một phân tử đa tiềm năng vì các gen mục tiêu của nó có liên quan đến các phân tử khác nhau, bao gồm cytokine, chemokine, protein liên quan đến tổn thương DNA, protein liên quan đến apoptosis và các yếu tố phiên mã. BCL6 có vai trò triển vọng là dấu ấn sinh học ở mô nội mạc tử cung chẩn đoán duy nhất để phát hiện LNMTC ở phụ nữ vô sinh không rõ nguyên nhân và có thể liên quan đến rối loạn chức năng nội mạc tử cung, bao gồm cả kháng progesterone. Những nghiên cứu về biểu hiện dấu ấn sinh học nội mạc tử cung có thể mở ra con đường mới cho cả điều trị và hỗ trợ sinh sản trong tương lai.

Từ khóa

Lạc nội mạc tử cung, BCL6, nội mạc tử cung, biểu hiện dấu ấn sinh học
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.