Đánh giá kết quả chọc hút ối làm QF-PCR ở các thai phụ có nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, V. Đức, Mai, C. M., Nguyễn, T. T. N. T. Q. V., Lê, L. H., Nguyễn, T. K. A., Trương, T. L. G., Nguyễn, T. D. T., Nguyễn, V. N., Hà, T. M. T., Trần, T. L., Đoàn, H. N. B., Đặng, T. L., & Đặng, T. P. (2018). Đánh giá kết quả chọc hút ối làm QF-PCR ở các thai phụ có nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế . Tạp Chí Phụ sản, 16(2), 26 - 31. https://doi.org/10.1287/tcps.v16i2.503

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chọc ối ở các thai phụ có nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 691 thai phụ có nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể từ 1/4/2016 –1/5/2018. Tất cả các thai phụ này có chỉ định chọc ối và sau đó chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể 21,18,13 và nhiễm sắc thể giới tínhbằng phương pháp QF-PCR.

Kết quả: Chỉ định chọc ối làm QF-PCR phân tích nhiễm sắc thể dựavào xét nghiệm sàng lọc quí I (kết hợp: Tuổi mẹ + độ mờ da gáy +PAPP-A + free beta hCG) (65,4%), siêu âm bất thường hình thái thai nhi (24,0%), xét nghiệm sàng lọc quý II (Triple test) (9,3%), tuổi mẹ cao(0,9%), tiền sử mẹ bất thường (0,4%). Chỉ định chọc ối do siêu âm bất thường hình thái thai nhi có tỷ lệ phát hiện cao nhất 8,4%, tiếp theo là chỉ định xét nghiệm sàng lọc quý I (7,3%), sàng lọc quý II (1,6%). Có 48 trường hợp phát hiện bất thường nhiễm sắc thể (6,9%), trong đó hội chứng Down là bất thường số lượng hay gặp nhất (chiếm 64,6% trong các dạng bất thường), hội chứng Turner là bất thường nhiễm sắc thể giới tính hay gặp nhất (4,2%).

Kết luận: Chọc ối có vai trò chẩn đoán xác định các bất thường nhiễm sắc thể thai ở nhóm thai phụ nguy cơ cao. Siêu âm và xét nghiệm cácchất chỉ điểm huyết thanh đóng vai trò quan trọng trong sàng lọc cáctrường hợp nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể thai nhi, đặc biệt là trisomy 21.

Từ khóa

QF-PCR, chọc ối
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả

1 2 3 > >>