Hiệu quả sử dụng Chela-Ferr® hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2016
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, Q. H., Đinh, B. T., & Nguyễn, T. T. (2017). Hiệu quả sử dụng Chela-Ferr® hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2016 . Tạp Chí Phụ sản, 15(2), 18 - 23. https://doi.org/10.46755/vjog.2017.2.321

Tóm tắt

Mục tiêu: 1) Xác định tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt; và 2) Đánh giá hiệu quả của viên uống Chela-Ferr® trong hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2016.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 628 thai phụ tuổi thai 26-28 tuần và nghiên cứu can thiệp tiến cứu trong 20 trường hợp thiếu máu thiếu sắt sử dụng Chela-Ferr® trong 1 tháng.

Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai là 11,6%; không có sự khác biệt theo nhóm tuổi hoặc số con đã sinh; Tỷ lệ thiếu sắt là 67,3%, thiếu sắt ở mức độ nặng là 24,5% và 42,8% dự trữ sắt giảm; Hemoglobin tăng trung bình 0,76 g/dL (p<0,005); Ferritin huyết thanh tăng trung bình 4,75 µg/L (p<0,05). Tỷ lệ, tình trạng thiếu máu và các triệu chứng giảm đáng kể: 90% phụ nữ thiếu máu thiếu sắt đã hết hẳn thiếu máu hoặc cải thiện rõ; trong số đó 100% thiếu máu thể nhẹ đã hết hoàn toàn.

Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu là 11,6%; trong số thiếu máu, thiếu sắt ở mức độ nặng là 24,5% và dự trữ sắt giảm là 42,8%. Hemoglobin và Ferritin huyết thanh huyết thanh cải thiện rõ rệt. Tình trạng thiếu máu và các triệu chứng giảm đáng kể.

Từ khóa

thiếu máu, thiếu sắt, phụ nữ mang thai, Chela-Ferr®.
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Cùng tác giả

1 2 > >>