Nghiên cứu kết quả điều trị thai ngừng tiến triển trong ba tháng đầu bằng Misoprostol
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. N. Q., Võ, V. Đức, & Lê, M. T. (2017). Nghiên cứu kết quả điều trị thai ngừng tiến triển trong ba tháng đầu bằng Misoprostol. Tạp Chí Phụ sản, 15(1), 51 - 56. https://doi.org/10.46755/vjog.2017.1.311

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả của hai phác đồ trong tống thai nội khoa dùng cho thai ngừng tiến triển nhỏ hon 12 tuần: 1- phác đồ Misoprostol đặt âm đạo với phác đồ 2- Misoprostol ngậm dưới lưỡi.

Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang Phương pháp: Trong thời gian từ tháng 12/2015 đến 12/2016, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 188 trường hợp thai ngừng tiến triển ≤ 12 tuần tại Khoa Sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Bệnh nhân chia ngẫu nhiên làm 2 nhóm: (1) tống thai bằng Misoprostol đường đặt âm đạo, (2) tống thai bằng Misoprostol ngậm dưới lưỡi.

Kết quả: Tỷ lệ thành công chung là 97,9%. Không có sự khác biệt giữa hai nhóm Misoprostol đặt âm đạo và Misoprostol ngậm dưới lưỡi (p > 0,05). Thời gian xuất hiện triệu chứng khi ngậm Misoprostol dưới lưỡi (2,8 ± 1,3 giờ) nhanh hơn khi đặt âm đạo (3,3 ± 1,4) và thời gian tống thai trung bình ở nhóm Misoprostol ngậm dưới lưỡi (9,2 ± 3,8giờ) cũng nhanh hơn so với nhóm Misoprostol đặt âm đạo (11,3 ± 4,1giờ) và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Sự khác biệt không có ý nghĩa về tỷ lệ sẩy thai hoàn toàn và không hoàn toàn. Tác dụng phụ hay gặp khi đặt âm đạo là tiêu chảy (12,8%). Trong khi đó ở nhóm Misoprostol đường ngậm dưới lưỡi, tê niêm mạc dưới lưỡi và buồn nôn, nôn là tác dụng phụ bị than phiền nhiều nhất.

Kết luận: Cả Misoprostol đường ngậm dưới lưỡi và đặt âm đạo đều hiệu quả trong tống thai ngừng tiến triển ≤ 12 tuần. Tuy nhiên Misoprostol ngậm dưới lưỡi dường như tống thai nhanh hơn và là đường dùng có tỷ lệ hài lòng cao hơn.

Từ khóa

Phá thai nội khoa; Thai luu; Ngậm duới luỡi.
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>