Quay trở lại chi tiết bài báo Đặt vòng nâng cổ tử cung có giúp giảm sinh non, thai chết trong tử cung ở trường hợp đơn thai, cổ tử cung ngắn?
Tải xuống