Đặt vòng nâng cổ tử cung có giúp giảm sinh non, thai chết trong tử cung ở trường hợp đơn thai, cổ tử cung ngắn?
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặt vòng nâng cổ tử cung có giúp giảm sinh non, thai chết trong tử cung ở trường hợp đơn thai, cổ tử cung ngắn?. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 132. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1660

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tài liệu tham khảo

Hoffman MK, Clifton RG, Biggio JR, et al; National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network. Cervical Pessary for Prevention of Preterm Birth in Individuals With a Short Cervix: The TOPS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 Jul 25;330(4):340-348. DOI: 10.1001/jama.2023.10812

Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.