Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu trong thai kỳ đến kết cục mẹ và chu sinh: Một nghiên cứu hồi cứu
Tải xuống