Khuyến cáo từ Hướng dẫn lâm sàng quốc tế dựa trên bằng chứng trong đánh giá và quản lý Hội chứng Buồng trứng đa nang năm 2023†
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Khuyến cáo từ Hướng dẫn lâm sàng quốc tế dựa trên bằng chứng trong đánh giá và quản lý Hội chứng Buồng trứng đa nang năm 2023†. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 94-118. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1650

Tóm tắt

Nhóm tác giả:
Helena J. Teede*, Chau Thien Tay1,2, Joop Laven2,3, Anuja Dokras4, Lisa J. Moran1,2, Terhi T. Piltonen5, Michael F. Costello2,6,Jacky Boivin7, Leanne M. Redman8, Jacqueline A. Boyle2,9, Robert J. Norman2,10, Aya Mousa1, Anju E. Joham1,2, đại diện Mạng lướiHội chứng Buồng trứng đa nang Quốc tế#
1 Monash Centre for Health Research and Implementation, Monash University and Monash Health, Melbourne, Victoria, Australia
2 National Health and Medical Research Council Centre for Research Excellence in Women’s Health in Reproductive Life, Australia
3 Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynaecology, Erasmus Medical Centre,
Rotterdam, The Netherlands
4 Obstetrics and Gynecology, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
5 Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Research Center Oulu, Research Unit of Clinical Medicine, University of Oulu
and Oulu University Hospital, Oulu, Finland
6 University of New South Wales, New South Wales, Australia
7 Cymru Fertility and Reproductive Research, School of Psychology, Cardiff University, Cardiff, Wales, United Kingdom
8 Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, U.S.A.
9 Eastern Health Clinical School, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia
10 Robinson Research Institute, University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia
*Tác giả liên hệ: Helena J. Teede, Locked Bag 29, Clayton, Australia, 3168, VIC, Australia. E-mail: helena.teede@monash.edu.
https://orcid.org/0000-0001-7609-577X
† Hướng dẫn này được đồng thời công bố trên các tạp chí Fertility and Sterility, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,
European Journal of Endocrinology và Human Reproduction.
#Thành viên Mạng lưới Hội chứng Buồng trứng đa nang Quốc tế được liệt kê trong phần Phụ lục.
Nhóm dịch thuật:
Nguyễn Thành Nam, Hồ Ngọc Anh Vũ, Nguyễn Hoàng Nhất Minh, Lê Nữ Hồng Phương, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Kiều Hoanh, Trương Đăng Phúc, Trương Hữu Duyên, Nguyễn Tấn Minh, Phan Thị Mến, Trần Thị Thu Vân, Lý Đại Lương, Hồ Mạnh Tường.

Từ khóa

GRADE
PDF

Tài liệu tham khảo

Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, Dokras A, Moran LJ, Piltonen TT, Costello MF, Boivin J, Redman LM, Boyle JA, Norman RJ, Mousa A, Joham AE. Recommendations From the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2023 Sep 18;108(10):2447-2469. doi: 10.1210/clinem/dgad463. PMID: 37580314; PMCID: PMC10505534.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.