Nội soi buồng tử cung trong điều trị tồn lưu sản phẩm thụ thai
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, C. T., Võ, T. H., & Nguyễn, V. H. (2023). Nội soi buồng tử cung trong điều trị tồn lưu sản phẩm thụ thai. Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 88-93. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1625

Tóm tắt

Tồn lưu sản phẩm thụ thai (Retained products of conception – RPOC) được định nghĩa khi hiện diện mô nhau, mô thai trong buồng tử cung sau chấm dứt thai kỳ sớm hay trong 3 tháng giữa hoặc có thể xuất hiện sau sinh ngả âm đạo và mổ lấy thai. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp bao gồm xuất huyết âm đạo kéo dài, đau vùng chậu hoặc nhiễm trùng. Bên cạnh phương pháp điều trị truyền thống bằng nong - nạo, hút buồng tử cung (D&C), phẫu thuật nội soi điều trị tồn lưu sản phẩm thụ thai an toàn, hiệu quả, cải thiện tỷ lệ điều trị thành công và góp phần giảm biến chứng dính buồng tử cung sau can thiệp (hội chứng Asherman). 

Từ khóa

tồn lưu sản phẩm thụ thai, nội soi buồng tử cung, dính buồng tử cung
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Capmas, P., et al., Operative hysteroscopy for retained products of conception: Efficacy and subsequent fertility. J Gynecol Obstet Hum Reprod, 2019. 48(3): p. 151-154.
2. Smorgick, N., et al., Hysteroscopic management of retained products of conception: meta-analysis and literature review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014. 173: p. 19-22.
3. Sellmyer, M.A., et al., Physiologic, histologic, and imaging features of retained products of conception. Radiographics, 2013. 33(3): p. 781-96.
4. Alonso Pacheco, L., et al., Hysteroscopic management of retained products of conception: A single center observational study. Facts Views Vis Obgyn, 2019. 11(3): p. 217-222.
5. Foreste, V., et al., Hysteroscopy and Retained Products of Conception: An Update. Gynecol Minim Invasive Ther, 2021. 10(4): p. 203-209.
6. Tzur, Y., et al., Expectant vs medical management for retained products of conception after medical termination of pregnancy: a randomized controlled study. Am J Obstet Gynecol, 2022. 227(4): p. 599.e1-599.e9.
7. Yu, D., et al., Asherman syndrome--one century later. Fertil Steril, 2008. 89(4): p. 759-79.
8. Zeng, W.J., et al., [Expectant therapy versus curettage for retained products of conception after second trimester termination of pregnancy: analysis of outcomes and complications]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 2017. 37(5): p. 569-574.
9. Hooker, A.B., et al., Long-term complications and reproductive outcome after the management of retained products of conception: a systematic review. Fertil Steril, 2016. 105(1): p. 156-64.e1-2.
10. Han, L., et al., Hysteroscopy for retained products of conception: a single-institution experience. BMC Womens Health, 2023. 23(1): p. 25.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.