Kích thích DouStim: cập nhật bằng chứng mới từ ESHRE
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, T. A., & Lê, H. (2023). Kích thích DouStim: cập nhật bằng chứng mới từ ESHRE. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 27-33. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1607

Tóm tắt

Kích thích buồng trứng kép (DuoStim), ban đầu chỉ được đề xuất để bảo tồn khả năng sinh sản khẩn cấp ở bệnh nhân ung thư, nhưng hiện nay ngày càng được sử dụng nhiều trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên lâm sàng, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có đáp ứng kém (POR), tuổi cao dự trữ buồng trứng giảm hay có chỉ định làm xét nghiệm di truyền tiền cấy ghép mà tạo được ít phôi. Nhờ vào lý thuyết mới về sóng tuyển dụng nang noãn, các nang noãn được chiêu mộ liên tục bởi các làn sóng tuyển mộ khác nhau, trong cùng một chu kỳ có hai đến ba làn sóng chiêu mộ, cho phép có thể thu được nhiều tế bào noãn hơn trong một chu kỳ IVF. Việc áp dụng thành công giao thức kích thích buồng trứng ở giai đoạn hoàng thể đã thúc đẩy nghiên cứu về DuoStim (kích thích cả giai đoạn nang trứng - FPS và hoàng thể - LPS) trong một chu kỳ kinh nguyệt để tối đa hóa số lượng tế bào noãn và phôi trong thời gian ngắn nhất có thể. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh khả năng tạo phôi nang nguyên bội thu được ở pha FPS và LPS là tương tự nhau khi được trigger bằng hCG. Hơn nữa, DouStim có thể giảm bớt căng thẳng về tinh thần và cảm xúc cho những phụ nữ có tiên lượng xấu không lấy được trứng trong FPS. Do đó, DouStim được coi là một phác đồ đầy hứa hẹn cho những người đáp ứng buồng trứng kém hay tạo được ít phôi mà có chỉ định sàng lọc phôi tiền làm tổ sẽ có nhiều cơ hội hơn để thu được thêm  các tế bào noãn và phôi nang trong một chu kỳ kinh nguyệt. Bằng chứng mới từ ESHRE về phác đồ DuoStim cho thấy tổng số tế bào noãn MII và số phôi chất lượng tốt ở bệnh nhân POR không có sự khác biệt so với hai chu kỳ IVF liên tiếp. Nhưng kích thích buồng trứng trong pha hoàng thể hiệu quả hơn kích thích pha nang noãn khi dùng Progestin để ức chế đỉnh LH trên bệnh nhân POR. Người bệnh có chỉ định làm xét nghiệm di truyền tiền cấy ghép cho các bệnh đơn bội và xét nghiệm thể dị bội (PGT-M/A) mà trước đó chỉ thu được ≤5 phôi nang, phác đồ Doustim có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

Từ khóa

đáp ứng buồng trứng kém, kích thích buồng trứng, DuoStim, phôi nang nguyên bội, IVF, PGT
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Liu Y, Jiang H, Du X, Huang J, Wang X, Hu Y, et al. Contribution of rescue in-vitro maturation versus double ovarian stimulation in ovarian stimulation cycles of poor-prognosis women. Reprod Biomed Online [Internet]. 2020 Apr 1 [cited 2023 Mar 16];40(4):511–7. Available from: http://www.rbmojournal.com/article/S1472648319308569/fulltext
2. Ubaldi F, Vaiarelli A, D’Anna R, Rienzi L. Management of poor responders in IVF: is there anything new? Biomed Res Int [Internet]. 2014 [cited 2023 Mar 16];2014. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25136579/
3. Briggs R, Kovacs G, MacLachlan V, Motteram C, Gordon Baker HW. Can you ever collect too many oocytes? Hum Reprod [Internet]. 2015 Jan 1 [cited 2023 Mar 16];30(1):81–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25362088/
4. Drakopoulos P, Blockeel C, Stoop D, Camus M, De Vos M, Tournaye H, et al. Conventional ovarian stimulation and single embryo transfer for IVF/ICSI. How many oocytes do we need to maximize cumulative live birth rates after utilization of all fresh and frozen embryos? Hum Reprod [Internet]. 2016 May 24 [cited 2023 Mar 16];31(2):370–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724797/
5. Sunkara SK, Rittenberg V, Raine-Fenning N, Bhattacharya S, Zamora J, Coomarasamy A. Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400 135 treatment cycles. Hum Reprod [Internet]. 2011 [cited 2023 Mar 16];26(7):1768–74. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21558332/
6. Vaiarelli A, Cimadomo D, Ubaldi N, Rienzi L, Ubaldi FM. What is new in the management of poor ovarian response in IVF? Curr Opin Obstet Gynecol [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2023 Mar 16];30(3):155–62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29664789/
7. Esteves SC, Alviggi C, Humaidan P, Fischer R, Andersen CY, Conforti A, et al. The POSEIDON Criteria and Its Measure of Success Through the Eyes of Clinicians and Embryologists. Front Endocrinol (Lausanne) [Internet]. 2019 Nov 20 [cited 2023 Mar 16];10:814. Available from: /pmc/articles/PMC6880663/
8. Baerwald AR, Adams GP, Pierson RA. A new model for ovarian follicular development during the human menstrual cycle. Fertil Steril [Internet]. 2003 Jul 1 [cited 2023 Mar 16];80(1):116–22. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12849812/
9. Baerwald AR, Adams GP, Pierson RA. Ovarian antral folliculogenesis during the human menstrual cycle: a review. Hum Reprod Update [Internet]. 2012 Jan [cited 2023 Mar 16];18(1):73–91. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22068695/
10. Clancy KBH, Baerwald AR, Pierson RA. Systemic inflammation is associated with ovarian follicular dynamics during the human menstrual cycle. PLoS One [Internet]. 2013 May 22 [cited 2023 Mar 16];8(5). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23717660/
11. Vaiarelli A, Cimadomo D, Trabucco E, Vallefuoco R, Buffo L, Dusi L, et al. Double stimulation in the same ovarian cycle (DuoStim) to maximize the number of oocytes retrieved from poor prognosis patients: A multicenter experience and SWOT analysis. Front Endocrinol (Lausanne) [Internet]. 2018 Jun 14 [cited 2023 Mar 16];9(JUN):317. Available from: /pmc/articles/PMC6010525/
12. Kuang Y, Chen Q, Hong Q, Lyu Q, Ai A, Fu Y, et al. Double stimulations during the follicular and luteal phases of poor responders in IVF/ICSI programmes (Shanghai protocol). Reprod Biomed Online [Internet]. 2014 Dec 1 [cited 2023 Mar 21];29(6):684–91. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25444501/
13. Ubaldi FM, Capalbo A, Vaiarelli A, Cimadomo D, Colamaria S, Alviggi C, et al. Follicular versus luteal phase ovarian stimulation during the same menstrual cycle (DuoStim) in a reduced ovarian reserve population results in a similar euploid blastocyst formation rate: new insight in ovarian reserve exploitation. Fertil Steril [Internet]. 2016 Jun 1 [cited 2023 Mar 21];105(6):1488-1495.e1. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27020168/
14. Hussein A, Abdelrahman A, Elabd M, Gaafar S. O-071 In progestin primed double stimulation protocol: Is luteal phase stimulation more effective than follicular phase stimulation in poor responders? A randomized controlled study. Hum Reprod [Internet]. 2022 Jun 29 [cited 2023 Mar 21];37(Supplement_1). Available from: https://academic.oup.com/humrep/article/37/Supplement_1/deac104.085/6620291
15. Massin N, Chevalier N, Descat E, Pi Etin-Vialle C, Bry-Gauillard H, Issa A, et al. O-069 Does dual stimulation with continuous FSH administration increase the total number of metaphase II oocytes in poor responders? Hum Reprod [Internet]. 2022 Jun 29 [cited 2023 Mar 21];37(Supplement_1). Available from: https://academic.oup.com/humrep/article/37/Supplement_1/deac104.083/6620341
16. Massin N, Chevalier N, Descat E, Piétin-Vialle C, Bry-Gauillard H, Issa A, et al. O-068 The BISTIM study: first RCT comparing dual ovarian stimulation on the same cycle (duostim) vs 2 conventional ovarian stimulations in poor ovarian responders undergoing IVF. Hum Reprod [Internet]. 2022 Jun 29 [cited 2023 Mar 21];37(Supplement_1). Available from: https://academic.oup.com/humrep/article/37/Supplement_1/deac104.082/6619954
17. Cruz Palomino M, Henzenn E, Vergara V, Requena A. O-070 Double stimulation in egg donors: is an adequate strategy to optimize the gamete donation program? Hum Reprod [Internet]. 2022 Jun 29 [cited 2023 Mar 21];37(Supplement_1). Available from: https://academic.oup.com/humrep/article/37/Supplement_1/deac104.084/6620349
18. Trabucco E, Vaiarelli A, Cimadomo D, Innocenti F, Alfano S, Malagisi F, et al. O-072 Can preimplantation genetic testing for monogenic conditions represent an indication for DuoStim? A multicenter case series. Hum Reprod [Internet]. 2022 Jun 29 [cited 2023 Mar 21];37(Supplement_1). Available from: https://academic.oup.com/humrep/article/37/Supplement_1/deac104.086/6620290
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.