Tình hình thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose trong chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 3 tháng đầu năm 2023
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T. T., Nguyễn, P. T., & Nguyễn, H. P. (2023). Tình hình thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose trong chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 3 tháng đầu năm 2023. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 62-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1602

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định được tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) ở những thai phụ được thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose trong 3 tháng đầu năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và phân tích một số đặc điểm về chỉ số xét nghiệm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang dựa trên kết quả nghiệm pháp dung nạp đường huyết ở những trường hợp đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Kết quả: Trong 574 trường hợp mang thai đơn đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và được chỉ định làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống để chẩn đoán thì có 164 thai phụ được xác định mắc đái tháo đường thai kỳ, chiếm tỷ lệ 28,57%. Trong nhóm mắc đái tháo đường thai kỳ có 24 trường hợp có giá trị glucose máu lúc đói ≥ 5,1 mmol/L với nồng độ glucose trung bình là 5,71 ± 1,07 mmol/l, có 101 trường hợp có giá trị glucose máu ở thời điểm sau 1h làm nghiệm pháp ≥ 10,0 mmol/L với nồng độ glucose trung bình là 11,10 ± 2,03 mmol/l, có 126 trường hợp có giá trị glucose máu ở thời điểm sau 2h làm nghiệm pháp ≥ 8,5 mmol/L với nồng độ glucose trung bình là 9,82 ± 3,02 mmol/l.

Kết luận: Tỷ lệ ĐTĐTK đăng tăng lên theo thời gian, khi mở rộng nhóm tuổi thai để xét nghiệm thì rõ ràng khả năng phát hiện sớm được nhiều hơn các ca mắc, nhờ vậy có thể kiểm soát và dự phòng các biến chứng do đái tháo đường thai nghén gây ra.

Từ khóa

đái tháo đường thai kỳ, nghiệm pháp dung nạp glucose
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Thái, T.T.T., Nghiên cứu tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ theo tiêu chuẩn ADA năm 2011 và các yếu tố nguy cơ, Nội tiết. 2012, Trường ĐH Y Hà Nội: Hà Nội.
2. Tạ, V.B., Quản lý đái tháo đường thai nghén, in Thực hành quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường. 2003, NXB Y học. p. 11-22.
3. Vũ, B.N., Nghiên cứu ngưỡng Glucose máu lúc đói để sàng lọc đái tháo đường thai kỳ và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị. 2009, Luận án Tiến sĩ Y học: Trường Đại học Y Hà Nội.
4. IDF, C.G.T.F., Global Guideline for type 2 diabetes. Brussels: international Diabetes Federation, 2005: p. 66 – 70
5. Ngô, T.K.P., Tầm soát đái tháo đường thai kỳ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 1999, Luận án Tiến sĩ Y học: Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn, T.K.C., Phát hiện tỷ lệ đái tháo đường thai nghén và tìm hiểu các yếu tố liên quan, Sản phụ khoa. 2000, Luận văn Bác sĩ nội trú: Đại học Y Hà Nội.
7. Tạ Văn Bình, N.Đ.V., Phạm Thị Lan, Tìm hiểu tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở thai phụ quản lý thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 2004
8. Nguyễn, T.L.T., Nghiên cứu tỷ lệ và cách xử trí trong chuyển dạ đối với thai phụ đái tháo đường thai nghén tại khoa sản bệnh viện Bạch Mai. 2010, Trường ĐH Y Hà Nội.
9. Lê, T.T., Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh, một số y u tố nguy cơ và đặc điểm lâm sàng của đái tháo đường thai kỳ. 2010, Luận án Tiến sĩ Y học: Trường Đại học Y Hà Nội.
10. Farooq MU, A.A., Ali BahooL, Ahmad I, Maternal and neonatal outcomes in gestational diabetes mellitus. Int J of End & Metab, 2007. 5(3): p. 109-115.
11. ADA, Gestational diabetes mellitus, in Therapy for diabetes melitus and related disorders. 2009.
12. Metzger, B.E. and D.R. Coustan, Summary and recommendations of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. The Organizing Committee. Diabetes Care, 1998. 21 Suppl 2: p. B161-7.
13. Vũ, N.B., Điều trị bệnh đái tháo đường thai kỳ, in Bệnh đái tháo đường thai kỳ. 2010, NXB Giáo dục Việt Nam. p. 88-122.
14. Lê Thị Tường Vi, Võ Minh Tuấn. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và các yếu tố liên quan ở thai phụ đến khám tại Bệnh viện Quận 1, Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2021; vol. 25.
15. Vũ Văn Tâm, Lưu Vũ Dũng. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ở phụ nữ có yếu tố nguy cao và mức độ ảnh hưởng tới thai phụ, thai nhi ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Tạp chí Phụ sản, 2017; vol. 14, pp. 41-46.
16. Nguyễn Cảnh Chương, Nguyễn Thị Thu Phương. Sàng lọc đái tháo đường thai kỳ: Thời điểm và các yếu tố liên quan, Tạp chí Y Dược học, 2021; vol. 37.
17. Jasmine F Plows, Joanna L Stanley, Philip N Baker, Clare M Reynolds, et al. The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus, 2018; vol. 19, p. 3342.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.