U xơ tử cung và thai nghén: báo cáo ca bệnh và tổng quan tài liệu
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đức H., Đặng, T. H. T., & Nguyễn, B. G. (2023). U xơ tử cung và thai nghén: báo cáo ca bệnh và tổng quan tài liệu. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 122-126. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1599

Tóm tắt

Đặt vấn đề: U xơ tử cung được ghi nhận ở 0,1 - 10,7% phụ nữ mang thai và tỷ lệ này ngày càng tăng lên do phụ nữ có xu hướng trì hoãn việc sinh con đến lứa tuổi muộn hơn. Các hormone liên quan tới thai kỳ ảnh hưởng tới kích thước của u xơ tử cung và u xơ tử cung cũng có nhiều tác động đến thai kỳ.

Ca lâm sàng: Sản phụ 30 tuổi, tiền sử phát hiện u xơ tử cung cách 2 năm, có thai lần đầu. Siêu âm ghi nhận một thai trong buồng tử cung, nhân xơ nằm ở thành trước cổ tử cung, thể tích tăng dần tới cuối thai kỳ với kích thước 112 x 99 x 128 mm. Bệnh nhân được mổ lấy thai chủ động kèm bóc u xơ vào tuần thai 38 do thai ngôi ngang và u xơ nằm sâu ở trong tiểu khung cản trở đường ra của thai nhi. Quá trình hậu phẫu của bệnh nhân ổn định, ra viện sau 5 ngày điều trị tăng co bằng oxytocin và kháng sinh dự phòng.

Kết luận: U xơ tử cung và thai nghén thường không có triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên một số trường hợp u xơ có thể gây ra các biến chứng trong thai kỳ. Sản phụ cần được quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình mang thai.

Từ khóa

U xơ tử cung, thai nghén
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Mitro, S. D.; Peddada, S.; Chen, Z.; Buck Louis, G. M.; Gleason, J. L.; Zhang, C.; Grantz, K. L. Natural History of Fibroids in Pregnancy: National Institute of Child Health and Human Development Fetal Growth Studies - Singletons Cohort. Fertil Steril2022, 118 (4), 656–665.
2. Vitagliano, A.; Noventa, M.; Di Spiezio Sardo, A.; Saccone, G.; Gizzo, S.; Borgato, S.; Vitale, S. G.; Laganà, A. S.; Nardelli, G. B.; Litta, P. S.; Saccardi, C. Uterine Fibroid Size Modifications during Pregnancy and Puerperium: Evidence from the First Systematic Review of Literature. Arch Gynecol Obstet2018, 297 (4), 823–835.
3. Laughlin, S. K.; Hartmann, K. E.; Baird, D. D. Postpartum Factors and Natural Fibroid Regression. Am J Obstet Gynecol2011, 204 (6), 496.e1-6.
4. Lam, S.-J.; Best, S.; Kumar, S. The Impact of Fibroid Characteristics on Pregnancy Outcome. American Journal of Obstetrics and Gynecology2014, 211 (4), 395.e1-395.e5.
5. Lee, H. J.; Norwitz, E. R.; Shaw, J. Contemporary Management of Fibroids in Pregnancy. Rev Obstet Gynecol2010, 3 (1), 20–27.
6. Tîrnovanu, M. C.; Lozneanu, L.; Tîrnovanu, Ş. D.; Tîrnovanu, V. G.; Onofriescu, M.; Ungureanu, C.; Toma, B. F.; Cojocaru, E. Uterine Fibroids and Pregnancy: A Review of the Challenges from a Romanian Tertiary Level Institution. Healthcare2022, 10 (5), 855.
7. Sundermann, A. C.; Velez Edwards, D. R.; Bray, M. J.; Jones, S. H.; Latham, S. M.; Hartmann, K. E. Leiomyomas in Pregnancy and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obstet Gynecol2017, 130 (5), 1065–1072.
8. Shavell, V. I.; Thakur, M.; Sawant, A.; Kruger, M. L.; Jones, T. B.; Singh, M.; Puscheck, E. E.; Diamond, M. P. Adverse Obstetric Outcomes Associated with Sonographically Identified Large Uterine Fibroids. Fertil Steril2012, 97 (1), 107–110.
9. Blum, M. Comparative Study of Serum CAP Activity during Pregnancy in Malformed and Normal Uterus. J Perinat Med1978, 6 (3), 165–168.
10. Klatsky, P. C.; Tran, N. D.; Caughey, A. B.; Fujimoto, V. Y. Fibroids and Reproductive Outcomes: A Systematic Literature Review from Conception to Delivery. Am J Obstet Gynecol2008, 198 (4), 357–366.
11. Szamatowicz, J.; Laudanski, T.; Bulkszas, B.; Akerlund, M. Fibromyomas and Uterine Contractions. Acta Obstet Gynecol Scand1997, 76 (10), 973–976.
12. Zhao, R.; Wang, X.; Zou, L.; Li, G.; Chen, Y.; Li, C.; Zhang, W. Adverse Obstetric Outcomes in Pregnant Women with Uterine Fibroids in China: A Multicenter Survey Involving 112,403 Deliveries. PLOS ONE2017, 12 (11), e0187821.
13. Babb, M.; Koren, G.; Einarson, A. Treating Pain during Pregnancy. Can Fam Physician2010, 56 (1), 25–27.
14. Kwon, S.-Y.; Lee, G.; Kim, Y.-S. Management of Severely Painful Uterine Leiomyoma in a Pregnant Woman with Epidural Block Using a Subcutaneous Injection Port. Acta Obstet Gynecol Scand 2014, 93 (8), 839.
15. Spyropoulou, K.; Kosmas, I.; Tsakiridis, I.; Mamopoulos, A.; Kalogiannidis, I.; Athanasiadis, A.; Daponte, A.; Dagklis, T. Myomectomy during Pregnancy: A Systematic Review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol2020, 254, 15–24.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả