Bệnh da bóng nước thai kỳ - Pemphygoid gestationis: nhân một trường hợp và hồi cứu y văn
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Huỳnh, M. N., Lê, H. Y. C., Phạm, C. K., & Huỳnh, K. Q. (2023). Bệnh da bóng nước thai kỳ - Pemphygoid gestationis: nhân một trường hợp và hồi cứu y văn. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 116-121. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1594

Tóm tắt

Bệnh da bóng nước tự miễn là một nhóm bệnh bóng nước có triệu chứng đa dạng, cơ chế bệnh sinh đặc trưng bởi sự xuất hiện các tự kháng thể chống lại các protein tham gia liên kết tế bào da dẫn đến hình thành các sang thương bóng nước trên lâm sàng. Mặc dù tỷ lệ hiện mắc bệnh bóng nước trong thai kỳ là hiếm (tỷ lệ mắc bệnh là 1 trên 20.000 đến 50.000 phụ nữ mang thai), nhưng chủ đề này đáng được quan tâm do làm thay đổi quy trình theo dõi thai nghén, gây khó khăn trong việc kiểm soát triệu chứng (ngứa, tổn thương da) cũng như ảnh hưởng tiên lượng sơ sinh. Chẩn đoán phân biệt các tổn thương da bóng nước trong thai kỳ là một thách thức do các triệu chứng lâm sàng thường thay đổi và thiếu các xét nghiệm chẩn đoán xác định. Lựa chọn và sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch để điều trị và kiểm soát bệnh cũng cần được cân nhắc cẩn thận. Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh da bóng nước miễn dịch xuất hiện trong thời kỳ mang thai - Pemphygoid Gestationis - thuộc nhóm bệnh da đặc hiệu thai kỳ (Specific Dermatosis of Pregnancy), trong đó phân biệt bệnh chủ yếu dựa trên biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, yếu tố nguy cơ kèm theo và tiên lượng.

Từ khóa

Bệnh da bóng nước thai kỳ, Pemphygoid thai kỳ
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Aleksandra A. Stefaniak, Manuel P. Pereira et al. (2022), “Pruritus in Pregnancy”, American Journal of Clinical Dermatology, (23), pp. 231–246.
2. Arieh Ingber, Mark Lebwohl (2016), Obstetric Dermatology A Practical Guide.
3. Caliopia Gavril Parfene, Roxana Elena Bohiltea, Bianca Margareta Mihai et al. (2022), “Influence of pemphigoid gestationis on pregnancy outcome: A case report and review of the literature”, Exp Ther Med., 23(1): 23
4. Chelsie Warshafsky, Victor A Tron, Deborah Robertson, Sari Kives (2020), “Pemphigoid Gestationis: A Case Presentation”, J Cutan Med Surg, 22(4), pp. 435 – 438
5. Christina M.Ambros - Rudolph and Jeff K. Shornick (2012), “Pregnancy dermatoses”, Bolognia, third editon, Alsevier Saunder, New York, pp. 439 – 447.
6. Giovanni Genovese, Federica Derlino, Emilio Berti and Angelo Valerio Marzano (2020), “Treatment of Autoimmune Bullous Diseases During Pregnancy and Lactation: A Review Focusing on Pemphigus and Pemphigoid Gestationis”, Front Pharmacol., 11: 583354.
7. Hagit Bergman, Nir Melamed, Gideon Koren (2013), “Pruritus in pregnancy”, Canadian Family Physician, 59, pp. 1290 – 1294.
8. Kushner C. J., Josef Symon S Concha, Victoria P Werth (2018), “Treatment of Autoimmune Bullous Disorders in Pregnancy”, Am J Clin Dermatol, 19(3), pp. 391 – 403
9. Meghan Rudder , Emily G Lefkowitz, Tereda Ruhama et al. (2021), “A review of pruritus in pregnancy”, Obstetric Medicine, 50 (12), pp. 1 – 7.
10. Patrícia Penha Silveira Fagundes Claudia Giuli Santi, Celina Wakisaka Maruta, Denise Miyamoto and Valeria Aoki (2021), “Autoimmune bullous diseases in pregnancy: clinical and epidemiological characteristics and therapeutic approach”, An Bras Dermatol., 96(5), pp. 581 – 590
11. Samantha V. Jones (2016), “Dermatoses of pregnancy”, Rook’s textbook of dermatology.
12. Sarajane Ting, Rosemary Nixon (2021), “Assessment and management of itchy skin in pregnancy”, Australian Journal of General Practice, 50 (12), pp. 898 – 903.
13. Thomas P. Habif (2016), “Pemphigoid gestationis”, Clinical dermatology: A color guide to diagnosis and therapy, 6.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.