Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. D., & Nguyễn, V. T. (2023). Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện. Tạp Chí Phụ sản, 20(4), 62-67. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.4.1541

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu khảo sát mức độ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện từ tháng 04 đến tháng 12/2021 trên 118 người bệnh được phẫu thuật qua quan sát trực tiếp. Nghiên cứu sử dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật của Tổ chức Y tế thế giới, gồm 3 phần (24 mục): trước khi gây mê (9 mục), trước khi rạch da (10 mục), trước khi rời khỏi phòng phẫu thuật (5 mục) về an toàn phẫu thuật. Số liệu được nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 18.0.

Kết quả: Tỷ lệ nhân viên y tế tuân thủ tuyệt đối (100%) bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại các thời điểm lần lượt là: 6/9 mục ở giai đoạn trước khi gây mê/gây tê, 2/10 mục ở giai đoạn trước khi rạch da, 1/5 mục ở giai đoạn trước khi người bệnh rời khỏi phòng phẫu thuật.

Kết luận: Bảng kiểm an toàn phẫu thuật được khuyến nghị sử dụng trong phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn người bệnh và tránh sai sót y khoa. Nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng thực hiện trên đối tượng nhân viên y tế để tìm hiểu kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật. 

Từ khóa

nhân viên y tế, người bệnh, an toàn, phẫu thuật, tuân thủ
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2018.
2. WHO. Cẩm nang thực hành Bảng kiểm An toàn Phẫu thuật WHO, 2009.
3. Alex B. Haynes, Thomas G. Weiser, William R. Berry, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine 2009;360(5):491-9.
4. Ngô Mai Hương, Nguyễn Hải Minh, Lê Thị Thùy Trang và cộng sự. Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2017; 5:179-188.
5. Lương Thi Thoa và cộng sự. Đánh giá sự tuân thủ thực hiện bảng kiểm phẫu thuật tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam 2018; 4; 64-71.
6. Phan Thị Dung, Phạm Thị Vân. Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp. Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2021: 3; 58-64.
7. Phạm Đức Mục. Tổng quan về an toàn người bệnh và xây dựng hệ thống y tế đảm bảo an toàn cho người bệnh 2014; http://hoidieuduong.org.vn/files/1386860661.
8. Nguyễn Viết Tiến. Thực hành lâm sàng phẫu thuật nội soi phụ khoa. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2022; 17-23.
9. Phạm Thanh Thảo. Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại khoa phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hỉnh 2021; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.http://bvctch.vn .
10. Võ Văn Tuấn. Đánh giá kết quả áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật. Sở Y tế Khánh Hòa 2015.
11. Trần Anh Cường, Nguyễn Đức Chính, Dương Kim Tuấn. Thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật liên quan tới an toàn phẫu thuật cho bệnh nhân tại khoa ngoại chung Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time-City Hà Nội năm 2018; Luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý bệnh viện, mã số chuyên ngành 8720802.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.