Phân tích các yếu tố liên quan đến chỉ định phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, T. D., Nguyễn, Đức T., Phạm, H. S., Nguyễn, T. H. P., & Lê, L. H. (2022). Phân tích các yếu tố liên quan đến chỉ định phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 46-49. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1506

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2021; Phân tích các yếu tố liên quan đến chỉ định phẫu thuật lấy thai.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ mổ lấy thai chiếm 54,96%; các yếu tố ảnh hưởng đến mổ lấy thai gồm mổ đẻ cũ (OR = 41,49; 95%CI: 35,51 - 48,47; p < 0,001), tiền sản giật/cao huyết áp (OR = 34,39; 95%CI: 18,89 - 62,59; p < 0,001), mẹ bệnh tim (OR = 8,35; 95%CI: 4,21-16,57; p < 0,001), ngôi mông, ngôi vai (OR = 4,57; 95%CI: 3,82 - 5,46; p < 0,001), đa thai (OR = 5,84; 95%CI: 4,89 - 6,96; p < 0,001), rau tiền đạo (OR = 110,43; 95%CI: 41,27 - 295,49; p < 0,001), thai do thụ tinh ống nghiệm (OR = 5,91; 95%CI: 5,15 - 6,78; p < 0,001).

Kết luận: Các yếu tố gồm mổ đẻ cũ, tiền sản giật/cao huyết áp, mẹ bệnh tim, ngôi mông, ngôi vai, đa thai, rau tiền đạo, thai do thụ tinh ống nghiệm có ảnh hưởng đến chỉ định mổ lấy thai.

Từ khóa

phẫu thuật lấy thai
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Hinh (1993). Nhận xét 247 trường hợp mổ lấy thai ở Khoa sản Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin sản phụ khoa, Số 1. 1993, Hội nghị sản phụ KHHGĐ Việt Nam 1993, tr 29 - 34.
2. Vương Tiến Hoà (2004). Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật lấy thai ở người đẻ con so tại bệnh viện Phụ Sản trung ương năm 2002. Nghiên cứu y học, (Số 5), 79–84.
3. Nguyễn Văn Tư (2006). Thực trạng phẫu thuật lấy thai tại khoa sản bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 2004. Tạp chí Y học Thực hành, Bộ Y tế, (Số 3), 15–17.
4. Dương Thị Cương (1971). Tình hình mổ lấy thai tại BVBMTSS 1965 đến năm 1971. Hội nghị chuyên đề mổ lấy thai số 2/71 Tr 17-25.
5. Nguyễn Thị Ngọc Khanh (1997). Thái độ xử trí đối với sản phụ có sẹo mổ lấy thai cũ tại Viện BVBMTSS năm 1993 – 1994. Công trình nghiên cứu khoa học, tại Hà Nội 1997 tr 45 - 50.
6. Ninh Văn Minh (2013). Tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện sản nhi Ninh Bình năm 2012.Y HỌC THỰC HÀNH (874)-Số 6/2013.
7. Brady E Hamilton, Joyce A Martin, Michelle JK Osterman et all (2017). Births: Provisional Data for 2016. National Vital Statistics Reports, No 2, June 2017.
8. Maternity statistics-England (2014). http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB16725.
9. Wise J (2018). Alarming global rise in caesarean births, figures show. BMJ 363 :k4319 doi:10.1136/bmj.k4319
10. Vũ Mạnh Cường (2016). Nghiên cứu về chỉ định và biến chứng phẫu thuật lấy thai con so tại bệnh viện Phụ Sản Thái Bình. Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.