Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, A. L., Trần, T. T. H., & Nguyễn, T. K. C. (2022). Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 141-145. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1492

Tóm tắt

Rong kinh là hiện tượng ra máu từ tử cung có chu kỳ kéo dài trên 7 ngày. Một trong những nguyên nhân gây rong kinh tuy hiếm gặp đó là bất thường thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung (AVM). Bất thường thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung trong cá chu kỳ kinh nguyệt dễ xảy ra hiện tượng chảy máu kéo dài, mất máu nhiều có thể đe dọa tính mạng. Với các bệnh nhân rong kinh, băng kinh có AVM thì việc nạo hút buồng tử cung cầm máu nhiều khi làm bệnh nặng lên. Do đó việc chẩn đoán nhanh chóng, chính xác rất quan trọng cho bệnh nhân. Can thiệp nút tắc động mạch tử cung 2 bên có chọn lọc thay vì cắt tử cung là biện pháp điều trị được lựa chọn đối với các phụ nữ mong muốn có con.

Từ khóa

rong kinh, thông nối động tĩnh mạch cơ tử cung, tắc động mạch tử cung
PDF

Tài liệu tham khảo

1.Divya Sridhar, Robert L, Vogelzang, “Diagnosis and Treatment of Uterine and Pelvic Arteriovenous Malformations”, 2018.
2.Thangam ma Kati mada Annaiah, Sreejith Kodakkattil Sreenivasan, “Uterine arteriovenous malformations: clinical implications”, 2015.
3.Francisco Sellers, Ana Palacios-Marqués, Belen Moliner, and Rafael Bernabeu, “Case report : Uterine Arteriovenous Malformation”, 2013.
4.Polat P, Suma S, Kantarcy M, Alper F, Levent A., “Colour Doppler Ultrasound in the Evaluation of Uterine Vascular Abnormalities”, Radiographics, vol. 22, pp. 47–53, 2002.
5.Aziz N, Lenzi TA, Jeffrey RB Jr, Lyell DJ., “Pospartum uterine arteriovenous fistula”, Obs. Gynecol, vol. 103, p. 8, 2004.
6.Hickey M, Fraser IS., “Clinical implications of disturbances of uterine vascular morphology and function”, Baillieres Best Pr. Res Clin Obs. Gynaecol, vol. 14, p. 51, 2000.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.