Nghiên cứu thực trạng tử vong mẹ và một số yếu tố liên quan đến tử vong mẹ tại tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. H. N. N., Dương, A. L., Nguyễn, T. M. T., & Từ, L. V. (2022). Nghiên cứu thực trạng tử vong mẹ và một số yếu tố liên quan đến tử vong mẹ tại tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 21-25. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1483

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mang thai và sinh đẻ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, bệnh tật và tàn tật cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Mục tiêu: (1) Xác định các chỉ số về tử vong mẹ và những nguyên nhân gây tử vong mẹ tại tỉnh An Giang; (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân tử vong mẹ trực tiếp và gián tiếp tại tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả hồi cứu, trên 42 đối tượng tử vong mẹ tại tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả: Tỷ lệ tử vong mẹ chung là 25/100.000 trẻ sơ sinh sống, tỷ lệ tử vong mẹ giai đoạn sau sinh chiếm 42,8%. Tỷ lệ tử vong do “chậm 1” chiếm 46,8%, “chậm 3” là 43,5% và “chậm 2” chiếm 9,7%. Tỷ lệ tử vong mẹ trực tiếp có mối liên quan đến giai đoạn thai kỳ chuyển dạ/sinh (p = 0,013).

Kết luận và kiến nghị: Nâng cao truyền thông đến đối tượng phụ nữ mang thai phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong giai đoạn thai kỳ để được quản lý và chăm sóc thai tốt hơn; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác giám sát hoạt động chuyên môn tại tuyến cơ sở.

Từ khóa

tử vong mẹ, An Giang
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Duy Hiển (2011), “Tình hình tử vong mẹ tại khu vực Hà Nội từ năm 2005 – 2011”, Viện Y học bản địa Việt Nam.
2. Bộ Y tế (2015), Tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, Số 01/CT-BYT, ngày 09/01/2015.
3. Trịnh Hữu Thọ (2011), Nghiên cứu tình hình tử vong mẹ tại tỉnh An Giang năm 2009-2010, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
4. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Điều tra tử vong mẹ (2011), “Điều tra tử vong mẹ, tử vong sơ sinh ở Việt Nam giai đoạn 2006-2007”.
5. Lale Say (2014), “Global causes of materal death: a WHO systematic analysis”, Lancet Glob Health 2014, (Published Online May 6, 2014), e322-e333.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.