Xử trí bảo tồn thành công trường hợp vỡ tử cung tự phát ở tuổi thai 18 tuần
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. H. L., Nguyễn, T. H. N., Cao, T. T. H., Nguyễn, H. C., & Dương, V. B. (2022). Xử trí bảo tồn thành công trường hợp vỡ tử cung tự phát ở tuổi thai 18 tuần. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 165-167. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1481

Tóm tắt

Vỡ tử cung sinh non là một biến chứng rất hiếm của thai kỳ mà hầu hết các trường hợp đều xảy ra khi có tiền sử phẫu thuật tử cung. Tỷ lệ mắc bệnh ở bà mẹ và trẻ sơ sinh là đáng kể. Thông thường, thai kỳ phải được chấm dứt để cứu cả mẹ và trẻ sơ sinh, nếu có thể.

Chúng tôi báo cáo trường hợp một bệnh nhân bị vỡ tử cung trước khi chuyển dạ ở tuổi thai 18 tuần phức tạp. Phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp với xử trí bảo tồn tử cung và tiếp tục theo dõi thai kỳ đến 32 tuần 3 ngày.

Trong một số rất hiếm trường hợp vỡ tử cung khi tuổi thai nhỏ, xử trí bảo tồn dường như là một giải pháp có thể chấp nhận được để kéo dài tuổi thai để hạn chế các biến chứng liên quan đến sinh non.

Từ khóa

vỡ tử cung, bảo tồn
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Al-Zirqi I, Vangen S. Prelabour uterine rupture: characteristics and outcomes. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 2020;127(13):1637-1644. doi:10.1111/1471-0528.16363
2. Gil Y, Badeghiesh A, Suarthana E, et al. Risk of uterine rupture after myomectomy by laparoscopy or laparotomy. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020;49(8):101843. doi:10.1016/j.jogoh.2020.101843
3. Cecchini F, Tassi A, Londero AP, Baccarini G, Driul L, Xodo S. First Trimester Uterine Rupture: A Case Report and Literature Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(8):2976. doi:10.3390/ijerph17082976
4. Tong C, Gong L, Wei Y, Liu Z, Wang Y, Yuan P. Ultrasonic diagnosis of asymptomatic rupture of uterine in second trimester of pregnancy after laparoscopic surgery for interstitial pregnancy: a case report. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21(1):375. doi:10.1186/s12884-021-03845-y
5. Hamar BD, Levine D, Katz NL, Lim KH. Expectant management of uterine dehiscence in the second trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 2003;102(5 Pt 2):1139-1142. doi:10.1016/s0029-7844(03)00162-5
6. Belfort MA, Shamshirsaz AA, Cassady CI, et al. Repair of a large uterine dehiscence during the second trimester leading to successful prolongation of the pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(6):929-932. doi:10.1016/j.ajog.2020.07.037
7. Schmitz T, Sentilhes L, Lorthe E, et al. Preterm premature rupture of the membranes: Guidelines for clinical practice from the French College of Gynaecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019;236:1-6. doi:10.1016/j.ejogrb.2019.02.021
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.