Tình hình kết quả sinh non tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Lục, T. X., Nguyễn, T. G., Bế, T. H., Cao, T. Q. A., & Hoàng, Q. H. (2022). Tình hình kết quả sinh non tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 50-54. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1428

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét diễn biến tình trạng trẻ sơ sinh non tháng ở sản phụ sinh non tại Khoa Sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 123 sản phụ sinh non tại Khoa Sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020.

Kết quả và kết luận: Nhóm tuổi 20 - 35 chiếm tỉ lệ cao nhất 84,6%. Sản phụ sống ở nông thôn chiếm 55,3%. Tuổi thai 34 - < 37 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 62,2%. Có 19,5% trường hợp thiểu ối. Tỷ lệ sản phụ có thiếu máu chiếm 16,3%. Trong số 123 trẻ non tháng sinh ra có 56 trẻ nằm cùng mẹ, 67 trẻ chuyển khoa nhi điều trị, 6 trẻ tử vong sau sinh.Trẻ có trọng lượng sơ sinh từ 1500 - 2499gr chiếm tỷ lệ cao nhất 53,7%. Trong tổng số 67 trẻ chuyển nhi điều trị, suy hô hấp chiếm 35,8%, vàng da chiếm 9,0%. Trẻ mắc kết hợp từ hai bệnh trở lên chiếm tỷ lệ 55,2%

Từ khóa

sinh non, suy hô hấp, vàng da, sơ sinh non tháng
PDF

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization, March of Dimes, The Partnership for Maternal (2012), Born too soon: the global action report on preterm birth. p. 1-14.
2. Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Anh, và Hoàng Quốc Huy, Thực trạng điều trị dọa đẻ non tại khoa Sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017. 2019, 2019. 194(01).
3. Nguyễn Văn Trung, Nghiên cứu tình hình đẻ non tại khoa Phụ Sản – Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng trong 06 tháng từ tháng 02/2017 đến tháng 07/2017. Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, 2017.
4. Đào Thị Huyền Trang và Nguyễn Mạnh Thắng, Tình hình đẻ non và các phương pháp xử trí tại Khoa Đẻ Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Tạp chí Phụ sản, 2018. 15(4): p. 36 - 40.
5. Vũ Văn Tâm, Nhận xét tình trạng đẻ non tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2013. Tạp chí Phụ sản, 2015. 13(1): p. 47 - 49.
6. Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Bích Hoàng, Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ đẻ non tại bệnh viện trung ương thái nguyên. 2020, 2020. 225(11): p. 6 %J TNU Journal of Science and Technology.
7. Trần Diệu Linh, Lê Anh Tuấn và Phan Thị Thu Nga, Nghiên cứu tình hình bệnh lý và tử vong trẻ sơ sinh non tháng-thấp cân tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2010. Tạp chí Phụ sản, 2013. 11(2): p. 65-69.
8. Dương Quỳnh Anh và Phạm Thị Thanh Hiền, Một số yếu tố sản khoa liên quan tử vong sơ sinh sớm ở trẻ đẻ non 28 – 32 tuần. Tạp chí Y học Việt Nam, 2021. 505(2).
9. Nguyễn Thị Xuân Hương, et al., Tình hình bệnh tật và tử vong sơ sinh tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong 3 năm (2008-2010). Tạp chí Y học thực hành, 2012. 810.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.