Kết quả chẩn đoán viêm âm đạo bằng máy GMD-S600
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. H. H., Đào, T. H., Nguyễn, V. T., Nguyễn, N. P., Lê, X. T., Nguyễn, T. D., & Nguyễn, Q. M. (2022). Kết quả chẩn đoán viêm âm đạo bằng máy GMD-S600. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 117-123. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1423

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Máy phân tích nhiễm khuẩn âm đạo GMD-S600 được sản xuất bởi công ty Diriu Industrial Co., Ltd, sử dụng công nghệ chụp ảnh dòng chảy tế bào và phân tích hóa học men áp dụng nguyên tắc so màu quang điện, công nghệ nhận dạng thông minh và thuật toán tự động phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu: Nhận xét kết quả chẩn đoán viêm âm đạo bằng máy GMD-S600.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu trên 300 bệnh nhân đến khám có triệu chứng ngứa rát âm hộ, âm đạo hoặc ra khí hư bất thường, được xét nghiệm khí hư bằng máy GMD-S600 trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Kết quả: Viêm âm đạo do vi khuẩn ưa khí (AV - aerobic vaginitis): 60,33% với AV đơn thuần: 39,67% và AV phối hợp: 20,66%. Tỷ lệ viêm âm đạo do nấm: 20,33% với nấm đơn thuần: 5% và nấm phối hợp: 15,33%. Viêm âm đạo chưa rõ nguyên nhân (VIR - Vaginal Inflammatory Response ): 18,34%. Loạn khuẩn âm đạo (BV - bacterial vaginosis): 12,66% với BV đơn thuần: 4% và BV phối hợp: 8,66%. Viêm âm đạo do trichomonas chiếm 0,66%.

Kết luận: Có thể sử dụng máy GMD-S600 trong hỗ trợ chuẩn đoán các căn nguyên viêm âm đạo.

Từ khóa

Máy GMD-S600, viêm âm đạo ưa khí, loạn khuẩn âm đạo
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Trung Chiến, Trần Thị Phương Mai. Khảo sát thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản, u vú, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ Việt Nam. Nghiên cứu của Bộ y tế và Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em; (2004).
2. Gynaecology, O., and Reproductive Medicine in Daily Practice, Proceedings of the 15th Congress of Gynaecology. Obstetrics and Reproductive Medicine International Congress Series 2005. 1279(118-129).
3. Sherrard, J., Wilson, J., Donders, G., Mendling, W., & Jensen, J. S. 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. International Journal of STD & AIDS, 29(13), 1258–1272; (2018).
4. Donders GG, Vereecken A, Bosmans E, Dekeersmaecker A, Salembier G, Spitz B. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis; 109(1):34-43; BJOG 2002.
5. Rumyantseva TA, Bellen G, Savochkina YA, Guschin AE, Donders GG. Diagnosis of aerobic vaginitis by quantitative real-time PCR. Arch Gynecol Obstet (2016).
6. Mason MJ, Winter AJ. How to diagnose and treat aerobic and desquamative inflammatory vaginitis. Sex Transm Infect (2017); 93:8-10.
7. Zhi-liang Wang, Lan-yong Fu, Zheng-ai Xiong và các cộng sự. "Diagnosis and microecological characteristics of aerobic vaginitis in outpatients based on preformed enzymes", Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 55(1), tr. 40-44; (2016).
8. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. 74(1):14-22; Am J Med (1983).
9. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. 29:297-301; J Clin Microbiol (1991).
10. Forsum U, Jakobsson T, Larsson PG, et al. An international study of the intraobserver variation between interpretations of vaginal smear criteria of bacterial vaginosis. APMIS 110: 811-818 (2002).
11. Ison CA, Hay PE. Validation of a simplified grading of Gram stained vaginal smears for use in genitourinary medicine clinics. Sex Transm Infect. 2002;78:413-5.
12. FrancescoPaolo Antonucci*, Walter Mirandola, Carla Fontana. Comparison between Nugent’s and Hay/Ison scoring criteria for the diagnosis of Bacterial Vaginosis in WASP® prepared vaginal samples. Clin. Invest. (Lond.) 7(2); (2017).
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.