Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. Đơn, Lê, Q. V., Phạm, T. T. Y., Nguyễn, V. T., Hoàng, T. T. H., Trần, T. V., & Vũ, T. N. (2022). Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 91-96. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1412

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tổn thương nội mạc tử cung bằng mô bệnh học trên các mẫu bệnh phẩm nạo, hút buồng tử cung được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 259 mẫu bệnh phẩm sinh thiết từ buồng tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021.

Kết quả: Các phụ nữ làm xét nghiệm mô bệnh học cư trú ở đủ 8 huyện - thành phố của tỉnh Thái Bình; số phụ nữ tập trung chủ yếu ở 3 nhóm tuổi 30 - 39, 40 - 49 và 50 - 59 lần lượt là 23,6%, 43,2% và 20,1% các trường hợp; Có 42/259 trường hợp rong kinh cơ năng; Polyp nội mạc tử cung chiếm 8,9%, trong đó nhóm tuổi 40 - 49 nhiều nhất có 15 trường hợp. Liên quan thai kỳ có 71 trường hợp, màng rụng chiếm 7,3%, rau thai chiếm 13,1% và chửa trứng 7,0%; Ung thư nội mạc tử cung có 16 trường hợp (chiếm 6,2%) chủ yếu gặp ở nhóm tuổi > 50.

Kết luận: Chẩn đoán mô bệnh học có giá trị cao trong chẩn đoán các tổn thương nội mạc tử cung giúp điều trị hiệu quả các bệnh của nội mạc tử cung.

Từ khóa

sinh thiết nội mạc tử cung, chẩn đoán mô bệnh học nội mạc tử cung
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 năm 2020: về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình.
2. Đại học Y Dược TPHCM – Bộ môn Phụ sản: Rối loạn kinh nguyệt. Sản phụ khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học – 2011, trang 864-865.
3. Lương Thị Bích. Tiền mãn kinh – Mãn kinh. Công trình nghiên cứu khoa học 1970-1975. Viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh. Trang 112. 
4. Mazur MT, Kurman RJ. Dysfunctional uterine bleeding. In: Mazur MT, Kurman RJ , eds. Diagnosis of endometrial biopsies and curettings: A practical approach. 2nd ed. New York: Springer Verlag;2005:100-120.
5. Ferenczy A, Speroff L. How to date the endometrial cycle. Contemp Obstet Gynecol. 1981;18:115-133.
6. Kim K, Peng R, Ro IY. A diagnosticaly useful histologic feature of endometrial polyp: the long axis of endometrial glands arranged parallel to surface epithilium. Am J Surg Pathol. 2004;28:1057-1062.
7. Ferenczy A, Gelfand MM. Endometrial histology and bleeding parttern in posmenauposal women taking sequential, combined estradiol and dydrogesterone. Maturitas. 1992;26:219-226.
8. Silverberg SG, Kurman RJ, Nogales F. Tumors of the uterine corpus. Epithelial tumours and related lesions. In: Tavassoli FA, Devilee P. WHO classification of tumors: Tumors of the breast and female genital organs. Lyon: IARC Press;2003:221-232.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả