Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giai đoạn ung thư tế bào mầm buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., Nguyễn, Q. T., & Vũ, B. Q. (2023). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giai đoạn ung thư tế bào mầm buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Phụ sản, 20(2), 51-56. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.2.1341

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư tế bào mầm buồng trứng (UTTBMBT) là một trong ba thể mô bệnh học chính của ung thư buồng trứng (UTBT) có nhiều đặc điểm khác biệt. Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giai đoạn UTTBMBT tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTƯ).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu. Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán mới mắc UTTBMBT nguyên phát, được phẫu thuật tại BVPSTƯ, điều trị từ tháng 1/2015 đến hết tháng 12/2020.

Kết quả: Có tổng số 92 bệnh nhân từ 6 đến 58 tuổi, độ tuổi trung bình: 22,9 ± 8,6; 82,6% dưới 30 tuổi. Triệu chứng thường gặp nhất là đau bụng âm ỉ (37%); 93,8% đi khám trong vòng 1 tháng. Trên chẩn đoán hình ảnh, khối u có kích thước lớn (83,7% khối u > 10 cm) và có tổ chức đặc (94,6%). Thể giải phẫu bệnh phổ biến nhất là u quái (55,4%) bao gồm u quái không trưởng thành và u quái trưởng thành chuyển dạng ác tính. Hầu hết bệnh nhân UTTBMBT được chẩn đoán ở giai đoạn I theo FIGO (95,6%).

Kết luận: UTTBMBT thường gặp ở phụ nữ trẻ tuổi, phát triển nhanh, u kích thước lớn, có tổ chức đặc, chẩn đoán được ở giai đoạn sớm, từ đó có kết quả điều trị khả quan.

Từ khóa

ung thư buồng trứng, ung thư tế bào mầm buồng trứng, chẩn đoán hình ảnh, marker ung thư, giải phẫu bệnh, FIGO 2014
PDF

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Ovarian cancer. International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN 2018; 2018, (https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/. populations/704-viet-nam-fact-sheets.pfd)
2. Nguyễn Khánh Dương, Lê Quang Vinh, Lê Trung Thọ. Một số nhận xét về hình thái UTBT tại BVPSTƯ từ 2006 đến 2010. Tạp chí Y học thực hành. 2011; số 11(792): 26 – 29.
3. Nguyễn Thị Hương Giang. Đánh giá kết quả điều trị một số u tế bào mầm ác tính buồng trứng bằng phẫu thuật phối hợp với hóa trị phác đồ BEP. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II. Đại học Y Hà Nội. 2013.
4. Smith H.O, Berwick M, Verschraegen C.F et al. Incidence and survival rates of female malignant germ cell tumors. Obstet Gynecol. 2006; 107, 1075.
5. Gershenson D.M. Management of ovarian germ cell tumours. J Clin Oncol. 2007; 25, 2938.
6. Lê Quang Vinh. Tình hình chẩn đoán, điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ 1/2003 – 12/2007. Y học thực hành. 2013; (865), số 4/2013, 10 – 13.
7. Trần Thị Tuyết Lan. Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học ung thư buồng trứng nguyên phát tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 2001 – 2004. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II. Đại học Y Hà Nội. 2004.
8. Lê Quang Vinh. Mối liên quan giữa các type mô bệnh học và đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân UTBT tại BVPSTƯ. Tạp chí Phụ sản. 2013; số 11(2), 93 – 97.
9. Barbara L.H, John O.S, Karen D.B et al. Williams Gynecology third edition. New York, McGraw – Hill Education; 2016, 760 – 766.
10. Tạ Văn Tờ. Nhận xét một số đặc điểm mô bệnh học u tế bào mầm ác tính buồng trứng. Tạp chí Y học thực hành. 2010; 6(723), 127 – 129.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.