Thái độ xử trí thai làm tổ vết mổ cũ dựa trên hình ảnh siêu âm tại Khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/2021 - 6/2021
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, Q. V., Trần, D. C., Nguyễn, T. H. T., Trần, T. Định, & Nguyễn, T. X. H. (2022). Thái độ xử trí thai làm tổ vết mổ cũ dựa trên hình ảnh siêu âm tại Khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/2021 - 6/2021. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 09-14. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1336

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thái độ xử trí thai làm tổ vết mổ cũ dựa trên hình ảnh siêu âm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 67 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán thai làm tổ vết mổ cũ tại Khoa Phụ Ngoại.

Kết quả: Trong số 67 trường hợp thai làm tổ vết mổ cũ, số bệnh nhân đã mổ lấy thai 1 lần: 15/67 (22,4%) và ≥ 2 lần: 52/67 (77,6%). Xử trí ban đầu là: hút thai đơn thuần: 29,9%, hút thai kết hợp bóng chèn: 43,3% và 19,4% chỉ định phẫu thuật. Tỷ lệ thành công của nhóm hút đơn thuần là 100%, và của hút thai phối hợp đặt bóng chèn là 82,8%, có 5 trường hợp thất bại chuyển phẫu thuật. Tỷ lệ thành công của các trường hợp phẫu thuật đạt 100%, không có trường hợp nào phải cắt tử cung.

Kết luận: Xử trí sớm các trường hợp thai ở sẹo mổ cũ lấy thai khi chẩn đoán được. Kết hợp nhiều phương pháp trong điều trị dựa vào hình ảnh siêu âm để đạt hiệu quả cao nhất. Siêu âm đường bụng nhịn tiểu là phương pháp giúp chẩn đoán thai làm tổ vết mổ cũ hiệu quả.

Từ khóa

Thai làm tổ vết mổ cũ, rau cài răng lược, hút thai
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Yu L, Yang B, Xu Q, Teng Y, Xue Z. A study on the timing of uterine artery embolization followed by pregnancy excision for cesarean scar pregnancy: a prospective study in China. BMC Pregnancy and Childbirth. 2021;21(1):1-7.
2. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Santos R, Tsymbal T, Pineda G, Arslan AA. The diagnosis, treatment, and follow-up of cesarean scar pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology. 2012;207(1):44. e1-. e13.
3. Lin SY, Hsieh CJ, Tu YA, Li YP, Lee CN, Hsu WW, et al. New ultrasound grading system for cesarean scar pregnancy and its implications for management strategies: An observational cohort study. PloS one. 2018;13(8):e0202020.
4. Đỗ Thị Ngọc Lan, Đàm Thị Quỳnh Liên, Phạm Duy Duẩn, Nguyễn Thanh Thủy. Tình hình điều trị chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 3/2011 đến hết tháng 2/2012. Tạp chí Phụ sản. 2012;10(2):173-83.
5. Diêm Thị Thanh Thủy. Nhận xét 30 trường hợp chửa ngoài tử cung trên sẹo mổ lấy thai điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2009-2010. Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp. 2011; 259-26.
6. Trần Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Thanh Hiền, Hồ Giang Nam. Kết quả điều trị chửa sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ năm 2018 đến 2020. Tạp chí Y Học Việt Nam. 2021; 504(Tháng 7 - Số 1):259-63.
7. Nguyễn Văn Học, Lê Thị Hoàn, Nguyễn Hoàng Trang. Chẩn đoán và xử trí chửa tại vết mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Tạp chí Phụ Sản. 2017;15(2):100-6.
8. Diêm Thị Thanh Thủy, Nuyễn Duy Ánh, Trí Nguyễn. Mạnh. Nhận xét thái độ xử trí thai ở sẹo mổ lấy thai trong 3 giai đoạn thai kỳ. Tạp chí Phụ Sản. 2013;11(2):143-6.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.