Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. B. V., Nguyễn, V. T., Lê, T. T. H., & Đoàn, T. H. (2022). Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 29-34. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1305

Tóm tắt

Mục tiêu: Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng có ảnh hưởng đến kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate (MTX) điều trị bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D (ACTD) 5 ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng MTX điều trị bằng ACTD 5 ngày tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (BVPSTW) từ tháng 01/2019 - 10/2021.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả cắt ngang không đối chứng dựa trên hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Kết quả: Tỷ lệ thành công chung là 85%, đặc biệt với nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG trước khi đổi phác đồ điều trị ≤ 300IU/l thì tỷ lệ khỏi bệnh đạt tới 91,2% với p = 0,033. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR = 10,33 (CI 95%: 1,44 - 75,69). Điểm FIGO tại thời điểm chẩn đoán bệnh cũng góp phần tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị. Từ 0-2 điểm, tỷ lệ kháng thuốc là 0%. Khả năng khỏi bệnh của nhóm có điểm FIGO từ 0-2 điểm lớn gấp 1,46 lần nhóm bệnh nhân từ 3 điểm trở lên. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001. Có 4 tác dụng không mong muốn chính (ADR) là nôn, viêm miệng, hạ bạch cầu, tăng men gan tuy nhiên tỷ lệ ghi nhận các tác dụng này trên lâm sàng không đáng kể và mức độ nhẹ.

Kết luận: Phác đồ Actinomycin D 5 ngày là phác đồ hiệu quả, an toàn trong điều trị nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate có nồng độ βhCG tại thời điểm chuyển phác đồ điều trị ≤ 300 IU/l và điểm FIGO từ 0-2 điểm.

Từ khóa

U nguyên bào nuôi nguy cơ thấp, Actinomycin D
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa. Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ - BYT ngày 29/01/2015.
2. John R.L. Gestation trophoblast disease I: Epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestation trophoblast disease, and management of hidatidiform mole. American Journal of Obstetrics & Gynecology. December 2010:531-539
3. Fang Yang, Xirun Wan, Tao Xu et al. Evaluation and suggestions for improving the FIGO 2000 staging criteria for gestational trophoblastic neoplasia: A ten-year review of 1420 patients. Gynecol Oncol. 2018 Apr; 10. pii: S0090-8258(18)30271-3
4. Kiều Thanh Vân. Đánh giá tình hình điều trị bệnh u nguyên bào nuôi bằng MTX đơn thuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong 5 năm 2006 -2010. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II. Trường đại học Y Hà Nội. 2011.
5. Phan Chí Thành. Nghiên cứu tỷ lệ kháng thuốc và các yếu tố liên quan trong điều trị u nguyên bào nuôi bằng MTX và Acid Folic tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện. Trường Đại học Y Hà Nội. 2012.
6. National comprehensive cancer network, Inc. NCCN guidelines version 1.2022: Gestational trophoblastic neoplasia
Available from: .https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/gtn.pdf
(ngày truy cập: 09/11/2021)
7. A. Sita Lumsden, D Short, I Lindsay et al. Treatment outcomes for 681 women with gestational trophoblastic tumours following a molar pregnancy at the Charing Cross Hospital, 2000 - 2009. Bristish Journal of Cancer. 2012; 107.1810- 1814.
8. Ngan HYS, Michael J Seckl, Ross S Berkowitz. Update on the diagnosis and management of gestational trophoblastic disease. International Journal of Obstetrics and Gynecology. 2015; 131: 123- 126
9. Fariba Yarandi , Zahra Eftekhar, Hadi Shojaei et al. Pulse MTX versus pulse actinomycin D in the treatment of low-risk gestational trophoblastic neoplasia. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2008; 103, 33–37
10. Li MC. Management of choriocarcinoma and related tumours of uterus and testis. Med. Clin. N. Am. 1961; 45: 661- 676, 1961.
11. Griff T. Ross, Leo L. Stolbach, Roy Hertz. Actinomycin D in the treatment of MTX resistant trophoblastic disease in women. American Association for cancer research. 1962; 23. 1015-1017.
12. R.Osathanondh , D.P.Goldstein, G.R.Pastofide. Actinomycin D as the primary argent for gestational trophoblastic disease. Cancer. 1975; 36:863-866,
13. Petrilli ES, Twiggs LB, Blessing JA, Teng NH, Curry S. Single-dose actinomycin-D treatment for nonmetastatic gestational trophoblastic disease: a prospective phase II trial of the Gynecologic Oncology Group. Cancer. 1987; 60(9):2173–6.
14. Elza Maria Hartmann Uberti, Maria do Carmo Fajardo , Adriana Gerhardt Vieira da Cunha et al. Treatment of low-risk gestational trophoblastic neoplasia comparing biweekly eight-day MTX with folinic acid versus bolus-dose Actinomycin-D, among Brazilian women. Rev Bras Ginecol Obstet. 2015; 37(6):258-65.
15. Caela R Miller, Nicole P Chappell, Caitlin Sledge, Charles A Leath 3rd et al. Are different MTX regimens as first line therapy for low risk gestational trophoblastic neoplasia more cost effective than the dactinomycin regimen used in GOG 0174. Gynecol Oncol. 2017;144(1):125-129.
16. Jiatao Hao , Weihua Zhou , Mengzhao Zhang et al. Direct comparisons of efficacy and safety between actinomycin-D and MTX in women with low-risk gestational trophoblastic neoplasia: a meta-analysis of randomized and high-quality non-randomized studies. BMC Cancer. 2021; 21(1):1122
17. Arb-Aroon Lertkhachonsuk, Piya Hanvoravongchai. Comparison of Cost-Effectiveness Between Actinomycin D Versus MTX-Folinic Acid in the Treatment of Low-Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia. J Reprod Med. 2016; 61(5-6):230-4
18. Azamsadat Mousavi 1, Fatemeh Cheraghi, Fariba Yarandi, Mitra Modaress Gilani, Hadi Shojaei. Comparison of pulsed actinomycin D versus 5-day MTX for the treatment of low-risk gestational trophoblastic disease. Int J Gynaecol Obstet. 2012; 116(1):39-42
19. Y M Hoeijmakers, Fcgj Sweep, Car Lok, P B Ottevanger. Risk factors for second-line dactinomycin failure after MTX treatment for low-risk gestational trophoblastic neoplasia: a retrospective study. BJOG. 2020; 127(9):1139-1145
20. Woo Dae Kang, Cheol Hong Kim, Moon Kyoung Cho, Jong Woon Kim, Hye Yon Cho, Yoon Ha Kim ,Ho Sun Choi, and Seok Mo Kim. Serum hCG Level and Rising World Health Organization Score at Second-Line Chemotherapy (Pulse Dactinomycin) Poor Prognostic Factors for MTX-Failed Low-Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia. International Journal of Gynecological Cancer. 2010; Volume 20, Number 8. 1424-1428.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.