Kết quả bước đầu điều trị ung thư buồng trứng trong thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., Lê, T. T. H., Nguyễn, V. T., & Nguyễn, T. T. D. (2022). Kết quả bước đầu điều trị ung thư buồng trứng trong thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 74-78. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1303

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật, điều trị hóa chất và kết cục thai kỳ của những thai phụ mắc ung thư buồng trứng (UTBT) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTƯ).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các thai phụ mới mắc UTBT nguyên phát, được phẫu thuật và hóa trị tại BVPSTƯ, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2021. Mô tả chùm ca bệnh hồi cứu.

Kết quả nghiên cứu: Có tất cả 8 thai phụ độ tuổi trung bình 27,3 ± 6,3, phẫu thuật cắt buồng trứng hoặc phần phụ tại thời điểm từ 13 – 22 tuần. Chẩn đoán ung thư giai đoạn I theo FIGO, gồm 4 ung thư biểu mô (UTBM) và 4 u tế bào mầm. 8 thai phụ được điều trị hóa chất hầu hết gặp các biến cố nhẹ; trừ 3 thai phụ điều trị Bleomycin – Etoposid – Cisplatin (BEP) xuất hiện thai chậm phát triển trong tử cung (CPTTTC) phải mổ lấy thai (MLT) vì thai suy. 5 thai phụ còn lại đều kết thúc thai kỳ đủ tháng với cân nặng sơ sinh và Apgar tốt.

Kết luận: Phẫu thuật cắt bỏ khối u và hóa trị đối với thai phụ mắc UTBT mang lại kết quả khả quan cho cả mẹ và con.

Từ khóa

ung thư buồng trứng, ung thư buồng trứng trong thai kỳ, hóa trị trong thai kỳ
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Grimm D, Woelber L, Trillsch F et al. Clinical management of epithelial ovarian cancer during pregnancy. Eur J Cancer. 2014; 50(5): 963 – 971.
2. Aggarwal P, Kehoe S. Ovarian tumours in pregnancy: a literature review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 155: 119 – 124.
3. Ishioka SI, Hayashi T, Endo T et al. Advanced epithelial ovarian carcinoma during pregnancy. Int J Clin Oncol. 2007; 12(5): 375 – 378.
4. Cavaco-Gomes J, Jorge Moreira C, Rocha A et al. Investigation and management of adnexal masses in pregnancy. Scientifica. 2016; 2016: 3012802.
5. Pearl J, Price R, Richardson W et al. Guidelines for diagnosis, treatment, and use of laparoscopy for surgical problems during pregnancy. Surg Endoscopy. 2011; 25: 3479 – 3492.
6. Reedy MB, Källén B, Kuehl TJ. Laparoscopy during pregnancy: a study of five fetal outcome parameters with use of the Swedish Health Registry. Am J Obstet Gynecol. 1997 Sep; 177(3): 673 – 9.
7. Kajiyama H, Shibata K, Suzuki S et al. Fertility-sparing surgery in young women with invasive epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol. 2010; 36(4): 404 – 408.
8. Minig L, Otaño L, Diaz-Padilla et al. Therapeutic management of epithelial ovarian cancer during pregnancy. Clin Transl Oncol. 2013; 15(4): 259 – 264.
9. Schaefer C. Drug safety in pregnancy — a particular challenge. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2018; 61: 9.
10. National Toxicology Program. NTP monograph: developmental effects and pregnancy outcomes associated with cancer chemotherapy use during pregnancy. NTP Monogr. 2013 May; (2): i-214.
11. Calsteren KV, Verbesselt R, Devlieger R, et al. Transplacental transfer of paclitaxel, docetaxel, carboplatin, and trastuzumab in a baboon model. Int J Gynecol Cancer 2010; 20: 1456 – 64.
12. Van Calsteren K, Verbesselt R, Beijnen J et al. Transplacental transfer of anthracyclines, vinblastine, and 4-hydroxy-cyclophosphamide in a baboon model. Gynecol Oncol 2010; 119: 594 – 600.
13. Marnitz S, Köhler C, Oppelt P, et al. Cisplatin application in pregnancy: first in vivo analysis of 7 patients. Oncology 2010; 79: 72 – 7.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.