A Báo cáo 5 trường hợp u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao được điều trị khởi đầu bằng phác đồ EP liều thấp
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. H., Nguyễn, V. T., Lê, T. T. H., & Bùi, T. C. M. (2022). A Báo cáo 5 trường hợp u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao được điều trị khởi đầu bằng phác đồ EP liều thấp. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 83-85. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1301

Tóm tắt

Tỷ lệ khỏi bệnh của nhóm u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp đạt khoảng gần 100%, trong khi đó tỷ lệ tử vong của nhóm u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao vẫn là một con số đáng kể, đặc biệt là tử vong sớm. Những bệnh nhân có điểm tiên lượng FIGO ≥ 13 điểm có tiên lượng xấu nếu được điều trị khởi đầu bằng phác đồ đa hóa chất truyền thống vẫn thường được sử dụng ở những bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ cao. Nguyên nhân tử vong sớm là do vỡ các nhân di căn tại não, gan và phổi. Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2021 đã điều trị khỏi cho 5 bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao, điểm FIGO ≥ 13 điểm. Các bệnh nhân này đã được điều trị phác đồ EP liều thấp 3 chu kỳ liên tiếp trước khi chuyển sang phác đồ EMACO. Không bệnh nhân nào gặp biến chứng vỡ nhân di căn hay nhiễm trùng hoặc thiếu máu. Nồng độ β HCG giảm sau 3 đợt EP đều đạt trên 97%. Kết luận: điều trị phác đồ EP liều thấp trước khi chuyển sang EMACO là an toàn và hiệu quả cho nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao.

Từ khóa

u nguyên bào nuôi nguy cơ rất cao, tử vong sớm, phác đồ EP liều thấp
PDF

Tài liệu tham khảo

1. S. K. Giri, Bhagyalaxmi Nayak, K.Kalaichelvi, Ultrahigh-Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia, Gestational Trophoblastic Disease.Springer Link; 2021 (pp.89-95)
2. Ngan HY, Seckl MJ, Berkowitz RS, Xiang Y, Golfier F, Sekharan PK, et al. Update on the diagnosis and management of gestational trophoblastic disease. Int J Gynaecol Obstet. 2015;131 Suppl 2:S123 6.
3. Bolze, P.-A., Riedl, C., Massardier, J., Lotz, J.-P., You, B., Schott, A.-M., … Golfier, F. Mortality rate of gestational trophoblastic neoplasia with a FIGO score of ≥13. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2016; 214(3). 390.e1-390.e8.
4. Patel SM, Arora R, Tiwari R, Poddar P, Desai A, Mankad MH, et al. Management of “ultra-high risk” gestational trophoblastic neoplasia at a tertiary center in India. Indian J Med Paediatr Oncol. 2020;41:345-50.
5. Alifrangis C, Agarwal R, Short D, Fisher RA, Sebire NJ, Harvey R, et al. EP by EMA/CO for high risk gestational trophoblastic neoplasia: Good outcomes with induction low dose etoposide cisplatin and genetic analysis. J Clin Oncol. 2013;31:280-6.
6. Lybol C, Thomas CM, Blanken EA, Sweep FC, Verheijen RH, Westermann AM, et al. Comparing cisplatin-based combination chemotherapy with EMA/CO chemotherapy for the treatment of high risk gestational trophoblastic neoplasia. Eur J Cancer. 2013;49:860-7.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.