Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. L. A., Trần, T. T. H., Lê, M. T., Nguyễn, T. H., & Đoàn, A. D. (2022). Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương . Tạp Chí Phụ sản, 20(1), 30-35. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.1.1281

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp (RDS) ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương;

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu bệnh án của các bệnh nhi sơ sinh có sử dụng surfactant trong khoảng thời gian từ 01/10/2019 đến hết 31/12/2019.

Kết quả: 182 trẻ sơ sinh mắc RDS sử dụng 208 lượt surfactant, trong đó số lượt sử dụng beractant là nhiều nhất (45,7%). Chỉ 68,8% lượt bơm surfactant được hội chẩn trước khi dùng thuốc. Liều poractant alfa, beractant và bovactant ban đầu phù hợp khuyến cáo lần lượt chiếm 87,5%; 14,6% và 9,5%. Tỉ lệ chỉ định thời điểm dùng poractant alfa và beractant phù hợp lần lượt là 93,1% và 91,0% ở liều đầu; 86,7% và 85,7% ở liều lặp lại. Tỉ lệ chỉ định bovactant phù hợp về thời điểm còn thấp (38,1% ở liều đầu và 50% ở liều lặp lại).

Kết luận: Bác sĩ sơ sinh cần phải hội chẩn đầy đủ trước khi sử dụng surfactant và sử dụng đúng các mức liều surfactant được khuyến cáo cho mỗi loại surfactant và mỗi liều surfactant theo đơn vị mg/kg cân nặng của trẻ, đồng thời chỉ định surfactant kịp thời cho trẻ sơ sinh trong trường hợp cần sử dụng thuốc nhằm tăng hiệu quả điều trị.

Từ khóa

hội chứng suy hô hấp (RDS), surfactant, trẻ sơ sinh
PDF

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sardesai S, Biniwale M, Wertheimer F, Garingo A, Ramanathan R. Evolution of surfactant therapy for respiratory distress syndrome: past, present, and future. Pediatric research. 2017;81(1-2):240.
2. Ma CC-H, Ma S. The role of surfactant in respiratory distress syndrome. The open respiratory medicine journal. 2012;6:44.
3. Singh N, Hawley KL, Viswanathan K. Efficacy of porcine versus bovine surfactants for preterm newborns with respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. Pediatrics. 2011;128(6):e1588-e95.
4. Singh N, Halliday HL, Stevens TP, Suresh G, Soll R, Rojas‐Reyes MX. Comparison of animal‐derived surfactants for the prevention and treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015(12).
5. Fidanovski D, Milev V, Sajkovski A, Hristovski A, Sofijanova A, Kojić L, et al. Mortality risk factors in premature infants with respiratory distress syndrome treated by mechanical ventilation. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2005;133(1-2):29-35.
6. Wang H, Gao X, Liu C, Yan C, Lin X, Yang C, et al. Morbidity and mortality of neonatal respiratory failure in China: surfactant treatment in very immature infants. Pediatrics. 2012;129(3):e731-e40.
7. Curosurf. Tờ thông tin sản phẩm. Chiesi Farmaceutici S.p.A2011.
8. Alvofact. Tờ thông tin sản phẩm: Lyomark Pharma GmbH; 2018.
9. Survanta. Tờ thông tin sản phẩm: Abbvie Inc.; 2018.
10. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, te Pas A, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome–2019 update. Neonatology. 2019;115(4):432-50.
11. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2015:238-43.
12. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa. Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015. 2015:249-54.
13. Đồng NV, Anh LH, Giáp DV. Nghiên cứu điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp Surfactant tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 2014-2018. Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc 30/11-1/12/2018. 2018.
14. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome-2016 update. Neonatology. 2017;111(2):107-25.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.